Co muszę wiedzieć jako rodzic dziecka, które ma Aspergera?

Czasami dzieci rodzą się z zaburzeniami rozwojowymi. W tej sytuacji ważne, aby rodzice wiedzieli, jak reagować i jak pomagać dziecku. W tym artykule przedstawiamy kompendium wiedzy na temat zespołu Aspergera.

Czym jest zespół Aspergera?

W języku naukowym zespół Aspergera to zespół zaburzeń rozwojowych. Wielu specjalistów uważa, że to tak naprawdę odmiana autyzmu. Zespół ten zaliczany jest to kategorii Rozległych Zaburzeń Rozwojowych. Jednak mimo wszystko zespół Aspergera ma cechy, dzięki którym odróżniany jest od autyzmu. 

Zespół Aspergera nie powoduje zaburzeń mowy i nie powoduje problemów komunikacyjnych z ludźmi, znajdującymi się w otoczeniu. Autyzm natomiast sprawia, że trudno skontaktować się dzieckiem, a trudności komunikacyjne występują nie tylko z osobami bliskimi, lecz także samymi rodzicami. Zespół Aspergera został scharakteryzowany dopiero w latach 90. Więc tak naprawdę to choroba jeszcze krótko diagnozowana. Jednakże nie oznacza to, że rodzice są bezsilni. Na rynku istnieje wiele szkół, które tworzą dedykowane grupy dla dzieci zespół Aspergera (Bielany). Oprócz tego rodzice mają jeszcze inne możliwości, które zostały opisane w kolejnej sekcji. 

Co rodzice mogą zrobić, gdy dziecko cierpi na zespół Aspergera?

Po diagnozie dziecka ważne, aby rodzice od razu przystąpili do działania. Natychmiastowy wysiłek może zaowocować zmniejszeniem zaburzeń, co ułatwi funkcjonowanie dziecka. Popularnym rozwiązaniem są grupy dla dzieci zespół Aspergera (Bielany). Oczywiście to jedynie przykład terapii. 

Rodzice mogą również sami kształtować kompetencje komunikacyjne u dziecka. W tym celu warto inicjować rozmowy. W taki sposób dziecko uczy się słuchać, kulturalnie odmawiać i dyskutować. Specjaliści zaznaczają, że niezwykle istotne jest, aby rodzice uczyli dziecko rozpoznawać pewne zachowania. Nie da się ukryć, że zespół Aspergera mocno utrudnia życie, dlatego ważne, aby rodzice, jak najszybciej uczyli dziecko, jak reagować na pewne zachowania i jak funkcjonować w społeczeństwie. 

Related posts