Doskonalenie nauczycieli Poznań – zajęcia online

Otrzymanie pracy w szkolnictwie nie oznacza, że możemy spocząć na laurach i zaprzestać pogłębiania swojej wiedzy. Dyrektorzy placówek oświatowych w większości oczekują od swoich pracowników tego, że będą poszerzać swoje kwalifikacje i doskonalić się w swoim zawodzie. Oczywiście nie jest to wymogiem, ale jeśli dyrektor będzie miał do wyboru nauczyciela, który ma kwalifikacje do prowadzenia kilku przedmiotów i mimo to ciągle wzbogaca swój warsztat o kolejne kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe i takiego, który zakończył swoją edukację na studiach magisterskich, to z pewnością zdecyduje się na pierwszy wariant. Jednym słowem doskonalenie nauczycieli Poznań to większa stabilność na rynku pracy, możliwość awansu i satysfakcja z samorealizacji. W naszej szkole wyższej znajduje się szeroka oferta kierunków studiów podyplomowych doskonalących. Jeżeli jesteś nauczycielem i chcesz umocnić swoją pozycję zawodową, to zapisz się na wybrany kierunek studiów i poszerzaj swoje horyzonty.

Doskonalenie nauczycieli Poznań – zajęcia online

Jeszcze do niedawna, aby zdobyć świadectwo studiów podyplomowych trzeba było kilka razy w miesiącu przyjeżdżać do siedziby lub filii szkoły wyższej i razem z pozostałymi słuchaczami spotkać się w sali, w której prowadzone były zajęcia. Najgorzej miały osoby z małych miejscowości, dla których udział w zajęciach wiązał się z koniecznością pokonania dziesiątków kilometrów. Ale to już przeszłość. Obecnie, aby uczestniczyć podnieść swoje kwalifikacje nie trzeba nawet wychodzić z domu. Wszystko za sprawą nowoczesnej technologii, która umożliwiła prowadzenie zajęć online. Włączona kamera i mikrofon sprawiają, że słuchacze widzą się, słyszą i mają taki kontakt, jakby byli z wykładowcą w jednym pomieszczeniu. Dzięki temu możemy zapisać się do szkoły wyższej, która oddalona jest od naszego miejsca zamieszkania nawet o setki kilometrów. Nie czekaj, tylko zapisz się na doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli i zdobywaj nową wiedzę oraz umiejętności. 

Related posts

Leave a Comment